Vine a’l Escola de Golf

Informació Curs 2017-2018 - Català

Presentació Escola Juvenil de Golf

¿Qui pot venir a l’Escola de Golf?

Juvenils 6 a 18 anys

        Socis o Abonats al Golf Costa Daurada o no

 • Iniciats en Golf o no

   Objectius de l’escola Juvenil:

 • Desenvolupament d’un entorn de convivència entre els juvenils, les seves famílies i el camp de Golf.
 • Formació de comportament i actitud dins de l’entorn del golf; respecte al camp, respecte als jugadors i respecte a les regles de golf.
 • Aconseguir la percepció i vivència del golf, el seu entorn i el seu entrenament com un espai de DIVERSIÓ.
 • Flexibilitat Horària per a l’organització familiar i d’altres activitats.
 • Desenvolupament atlètic per al golf.
 • Desenvolupament de les bases tècniques.
 • Desenvolupament del saber estar, saber jugar al camp.
 • Desenvolupament competitiu i d’equips.

Gestió de l’Escola:

 • L’escola pertany i està dirigida per Golf Costa Daurada i gestionada pel seu personal.
 • La direcció del Golf defineix els seus recursos, organització i política d’admissió e inscripcions; [email protected]
 • L’Administració del Golf i Recepció, gestionen les inscripcions, reserves, cobraments e incidències; [email protected]
 • Els professors en plantilla del Golf, formen i tutelen els aspectes tècnics i de comportament; Jose Ramon Garcia Úbeda i Milagros Ingaramo.
 • El delegat de juvenils del Comite de Competició de Golf Costa Daurada, proposa millores e iniciatives, coordina i capitaneja els equips del club i supervisa la qualitat i servei al client de l’Escola.

Novetats Escola de golf:

 • Més hores d’activitat (7 hores setmanals)
 • Inscripció bàsica (3 hores setmanals) inclosa en la cutoa de soci/abonat
 • Inscripció opcional (fins a 7 hores setmanals) desde 25€ al mes.

 

 • Elecció d’horaris i professor tutor de l’alumne.
 • No es obligatori inscriure’s a 3 hores seguides, cada alumne pot decidir el seu pla horari, per exemple:
 • Juvenil 1: dimarts de 18:00-19:00, dissabtes de 14:00 a 15 i diumenge de 10:00 -11:00 (3h)
 • Juvenil 2: diumenges de 10:00 a 12:00 (2 hores)
 • Juvenil 3: dissabtes de 15:00 a 16:00 (1 hora)
 • Juvenil 4: dissabte de 14:00 a 17:00 i diumenges de 10:00 a 12:00 (5 hores)
 • Cada professor tutor establirà el pla de treball de les seves hores i grups així com els sistemes de seguiment i comunicació amb les famílies.
 • Flexibilitat horària del grup de diumenge matí en funció de coincidència amb Competicions puntuables FCG.
 • Més classes al camp, contant amb la col·laboració de jugadors handicap baixos que ajuden als professors.
  • Les classes dels dissabtes per la tarda aniran modificant l’horari segons el trimestre, depenent de les hores de llum per facilitar la sortida al camp.
 • Les Competicions mensuals tornaran a ser en dissabte.
 • Activitats mensuals complementaries d com anàlisis i medicions, clínics específics, estratègia al camp, etc.
  • Segons el cost que suposin per al golf podran ser o no gratuïtes.
 • Contarem amb la col·laboració d’Emilio Cuartero, a qui li agraïm el seu oferiment desinteressat per promocionar l’Escola.
 • L’uniforme aquest any constarà de polo i suéter d’alta qualitat.
  • Breument informarem del preu.
  • Durant la primera setmana de classe (del 30 de setembre al 8 d’octubre) tindrem una mostra de cada talla a recepció.
 • Le quotes de l’escola s’abonaran de forma mensual, els preus seran els següents:

Per als més petits (4-5 anys) les classes seran els diumenges a partir de les 11:00h
seran sessions de 45 minuts
(depèn dels inscrits hi haurà un o més grups)
El preu d’inscripció es de 25€/mes tant socis o abonats com no socis.

Información Curso 2017 - 2018 - Castellano

Presentación Escuela Juvenil de Golf

¿Quién puede venir a la Escuela de Golf?

Juveniles 6 a 18 años

 • Socios o Abonados en Golf Costa Daurada o no
 • Iniciados en Golf o no

Objetivos de la Escuela Juvenil:

 • Desarrollo de un entorno de convivencia entre los juveniles, sus familias y el campo de golf.
 • Formación de comportamiento y actitud dentro del entorno del golf; respeto al campo, respeto a los jugadores y respeto a las reglas de golf.
 • Conseguir la percepción y vivencia del golf, su entorno y su entrenamiento como un espacio de DIVERSION
 • Flexibilidad Horaria para la organización familiar y de otras actividades
 • Desarrollo atlético para el golf
 • Desarrollo de las bases técnicas
 • Desarrollo de saber estar, saber jugar en el campo.
 • Desarrollo competitivo y de equipos.

Gestión de la Escuela:

 • La escuela pertenece y está dirigida por Golf Costa Daurada y gestionada por su personal.
 • La dirección del Golf define sus recursos, organización y política de admisión e inscripciones; [email protected]
 • La Administración del Golf y Recepción, gestionan las inscripciones, reservas , cobros e incidencias; [email protected]
 • Los profesores en plantilla del Golf, forman y tutelan los aspectos técnicos y de comportamiento; Jose Ramon García Úbeda y Milagros Ingaramo.
 • El delegado de Juveniles del Comité de Competición de Golf Costa Daurada, propone mejoras e iniciativas, coordina y capitanea los equipos del club y supervisa la calidad y servicio al cliente de la Escuela.

Novedades Escuela de Golf:

 • Más horas de actividad (7 horas semanales)
  • Inscripción básica (3 horas semanales) incluida en la cuota de socio/abonado
  • Inscripción opcional, (hasta 7 horas semanales) desde 25€ al mes.

Horarios Escuela de Golf Costa Daurada

 • Elección de horarios y profesor tutor del alumno.
  • No es obligatorio inscribirse a 3 horas seguidas, cada alumno puede decidir su plan horario, por ejemplo:
 • Juvenil 1: martes de 18:00 – 19:00, sábados de 14:00 a 15:00 y domingo de 10:00-11:00 (3h)
 • Juvenil 2: domingos de 10:00 a 12:00 (2 horas)
 • Juvenil 3: sábados de 15:00 – 16:00 (1 hora)
 • Juvenil 4: Sábados de 14:00 a 17:00 y domingos de 10:00 a 12:00 (5 horas)
 • Cada profesor tutor establecerá el plan de trabajo de sus horas y grupos así como los sistemas de seguimiento y comunicación con las familias.

 

 • Flexibilidad horaria del grupo Domingo mañana en función de coincidencia competiciones puntuables FCG.
 • Más clases en el campo, contando con la colaboración de jugadores hándicap bajo que ayuden a los profesores.
  • Las clases de los sábados por la tarde irán modificando el horario según el trimestre, dependiendo de las horas de luz, para facilitar la salida al campo.
 • Las competiciones mensuales volverán a ser en Sábado.
 • Actividades mensuales complementarias tipo análisis y mediciones, clinics específicos, estrategia en el campo, etc
  • Según el coste que supongan para el golf podrán ser o no gratuitas.
 • Contaremos con la colaboración de Emilio Cuartero, a quién agradecemos su ofrecimiento desinteresado para promocionar la Escuela.
 • El uniforme este año constará de polo y suéter de alta calidad.
  • En breve informaremos del precio.
  • Durante la primera semana de clase (del 30 setiembre al 8 de octubre ) de tendremos una muestra de cada talla en recepción.

Las cuotas de la escuela se abonarán de forma mensual, los precios serán los siguientes:

 Tarifas escuela de Golf Costa Daurada

 

Para los más pequeños (4-5 años)

las clases serán los domingos a partir de las 11:00h

serán sesiones de 45minutos,

(dependiendo de los inscritos habrá uno o más grupos).

 El precio de inscripción es de 25€/mes, tanto para niños socios o abonados como no.